logo

Personvern

Personvernet ditt er viktig for oss, og denne erklæringen beskriver hvordan Capus AS samler inn og bruker dine personopplysninger.

Om denne personvernerklæringen

Personvernerklæringen baserer seg på lovverket i Norge, hvor Capus holder til. Personvern er en grunnpilar i norsk rett, som er lovfestet i både Grunnloven og særlover. Reglene handler i hovedsak om at du har rett til privatliv og til å bestemme over dine personopplysninger. Personopplysninger er all den informasjonen som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan være en persons navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse. I tillegg kan det være opplysninger om ditt adferdsmønster, som hvilke annonser du har sett på og søkt på.

Hva er formålet?

Vårt mål er å være markedets ledende leverandør av rekruttering av ledere og spesialister. Vi benytter informasjonen til å gi deg, som kunde eller kandidat, den best tilpassede løsningen vi kan tilby. Vi skreddersyr vårt arbeid for å effektivisere og forbedre rekrutteringsprosessen vår. Under rekrutteringsprosessen innhenter vi tilsvarende opplysninger som en potensiell arbeidsgiver ovenfor en arbeidssøker.
Informasjonen som samles inn brukes hvor det er nødvendig for å; 1) levere våre tjenester til deg og å kommunisere rundt disse tjenestene med deg, 2) gjøre en vurdering av dine kvalifikasjoner og fasilitering i forbindelse med nåværende og fremtidige rekrutteringsoppdrag eller bemanningsoppdrag, 3) informere om relevante muligheter og ytelser vi tilbyr og/eller 4) overholde lovmessige og avtalemessige forpliktelser.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget får vår behandling av personopplysninger til rekrutteringsformål er:

  • Ditt samtykke, når du gir personopplysninger til oss i forbindelse med en rekrutteringsprosess

  • Vår berettigede interesse i å utføre rekrutteringstjenester

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å gi personopplysninger til oss, men hvis du ikke ønsker å gi opplysninger vi ber om i forbindelse med en rekrutteringsprosess kan det føre til at du ikke blir vurdert til stillinger.

Hvilke personopplysninger behandles og hvor hentes opplysningene fra?

Vi samler og bruker informasjon du gir oss når du søker på en stilling hos oss eller sender inn en generell henvendelse, altså informasjon fra registrering av CV-profil og oppdateringer av denne profilen via "min side". Hvis du søker på stilling eller registrerer din profil gjennom “Søk med LinkedIn”-funksjonen eller “Søk med Jobreg”-funksjonen så vil systemet hente inn tilgjengelig informasjon fra profilen din i den tjenesten du autentiserer med, og denne informasjonen blir da lagret på din profil. Tilsvarende dersom du henvender deg til oss via nettsiden vår, LinkedIn, søknadsportalen vår eller kontakter oss på annen måte. I noen tilfeller vil vi lagre e-postkorrespondansen når du kontakter oss.  

Vi lagrer som hovedregel personopplysningene i vår portal i 18 måneder fra innsamling, med mindre du samtykker til lenger lagring. Vi lagrer uansett grunnleggende opplysninger (navn og fødselsdato og stilling) på kandidater som vi har lykkes med å koble med en stilling, og som har blitt ansatt i stillingen. Dette lagres også etter at rekrutteringen er gjennomført, og slettes i utgangspunktet ikke.

Innsyn, endring eller sletting av dine personopplysninger

Du har, som registrert i systemet, rett til å kreve innsyn, retting og sletting som beskrevet i personvernforordningen kapittel III. Kravet skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke så gjøres det ved å at du sletter din egen profil.
Som kandidat kan du når som helst slette din egen profil inne fra “Din profil” i systemet, eller du kan ta kontakt med Capus for bistand med det. Fra din profil kan du også endre på informasjon du har lagt inn på din profil i systemet.

Du har rett til å protestere på behandling som bygger på våre berettigede interesser. Dersom du protesterer, vil vi gjøre en vurdering av om det likevel er tvingende berettigede grunner til å fortsette behandlingen.

Ønsker du innsyn i informasjon Capus har på deg, eller dersom du har spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte din kontaktperson hos oss eller på epost til adm@capus.no.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Capus AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig, eier av dataene som blir lagt inn i systemet. Det daglige ansvaret ligger hos Daglig leder. Som databehandler står Recruitment Manager AS for systemløsningen, og utvikler, drifter og vedlikeholder systemet hvor dataen din ligger. Recruitment Manager AS benytter underleverandører til å utføre databehandleroppgaver. Det foreligger en egen databehandleravtale mellom Capus AS og Recruitment Manager AS som regulerer hvilken informasjon databehandler har tilgang til og hvordan informasjonen skal behandles.

Tredjeparter

Opplysninger om deg vil kunne bli presentert for kunder, eller bli overført til andre tredjeparter når det er rettslig grunnlag for utlevering. Vi utleverer kun nødvendige opplysninger til vår oppdragsgiver dersom dette er i tråd med formålet for innhentingen av informasjonen, altså rekrutteringsprosessen. Vi utleverer kun opplysninger til tredjeparter når dette er forenelig med formålet opplysningene ble samlet inn for (rekruttering), eller der vi er rettslig forpliktet til å utlevere. Disse tredjepartene har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Capus har ikke ansvar for innholdet og aktivitetene til de tilknyttede tjenestene. Likevel ønsker vi å beskytte integriteten til tjenestene vi leverer, og tar gjerne imot tilbakemeldinger på disse områdene.

Hvordan sikres opplysningene?

Vi har omfattende sikringstiltak for behandling av personopplysninger, basert på internasjonale veldokumenterte standarder.

Kontaktinformasjon:

E-post: adm@capus.no

Telefon: 22 94 11 00

Postadresse: Postboks 5498 Majorstuen, 0305 Oslo